پاورپوینت در مورد رفتار نیکو -ویژگی دوست خوب-رفتار نیکو از منظر امامان و قرآن - اسلاید 11

پاورپوینت در مورد رفتار نیکو -ویژگی دوست خوب-رفتار نیکو از منظر امامان و قرآن - اسلاید 11

   پاورپوینت در مورد رفتار نیکو  -ویژگی دوست خوب-رفتار نیکو از منظر امامان و قرآن - اسلاید 11

قسمتی از اسلاید ها

 

 

صلاحیت اخلاقی

4 ویژگی یک دوست خوب

همنشینی با تباه کاران مایه تباهی و از بین رفتن است همانطور که باد وقتی به یک مردار می وزد با خود بوی بد به همراه می آورد

امام علی (ع) که فرمودند :

همنشینی و همراهی با علما و خردمندان باعث خوشبختی در دنیا و آخرت می شود

...