پاورپوینت در مورد تبدیل فوریه (Fourier Transform) -اسلاید 20

پاورپوینت در مورد تبدیل فوریه (Fourier Transform) -اسلاید 20

پاورپوینت در مورد تبدیل فوریه (Fourier  Transform) -اسلاید 20

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

•پس ازعبور  نور  از يك منشور ‍(Prism)  يا diffraction grating، نور به اجزا  مختلف با فركانس هاي خاص خود  (مونوكروماتيك) تجزيه مي شود.