پاورپوینت در مورد رديفكارها -34 اسلاید

پاورپوینت در مورد رديفكارها -34 اسلاید

پاورپوینت در مورد رديفكارها -34 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

كارهايي كه ماشين كاشت انجام مي دهد

 

.1باز كردن شيار Opening the furrow