پاورپوینت در مورد رابطه مديريت استراتژيك و مديريت منابع انساني -33 اسلاید - 4 اسلاید انگلیسی

پاورپوینت در مورد رابطه مديريت استراتژيك و مديريت منابع انساني -33 اسلاید - 4 اسلاید انگلیسی

پاورپوینت در مورد رابطه مديريت استراتژيك و مديريت منابع انساني -33 اسلاید  - 4 اسلاید انگلیسی

 

قسمتی از اسلایدها

 

استراتژي چيست؟

مسيري را كه سازمان در نظر دارد چارچوب فعاليتهاي خود را در آن ايجاد كند تا به اهداف مورد نظر دست يابد استراتژي مي گويند.