پاورپوینت در مورد مبانی فکری- فلسفی-نظریه های روابط بین الملل-31 اسلاید

پاورپوینت در مورد مبانی فکری- فلسفی-نظریه های روابط بین الملل-31 اسلاید

پاورپوینت در مورد مبانی فکری- فلسفی-نظریه های روابط بین الملل-31 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

تعریف کلی روابط و تفاوت آن با ارتباطات

—اصولاً بین دو منبع، آنچه رد و بدل میشود، 3 قسم است: