پاورپوینت در مورد حسابداری استهلاک -تعریف حسابداری از استهلاک -23 اسلاید

پاورپوینت در مورد حسابداری استهلاک -تعریف حسابداری از استهلاک -23 اسلاید

پاورپوینت در مورد  حسابداری استهلاک  -تعریف حسابداری از استهلاک -23 اسلاید

تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟

سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.

بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده از دارایی ، ثابت می ماند، بطوريكه در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارایی اسقاط (Salvage Value) در نظر گرفته شده است.

 

حسابداری استهلاک چیست؟

با توجه به نکات فوق حسابداری استهلاک به روشی گفته می شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت منهای ارزش اسقاط ان، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می شود به طریقی معقول و منظم سرشکن شود.

بنابراین هدف استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارایی.

به تدریج که از عمر مفید اقتصادی دارایی کاسته می گردد، استهلاک آن منظما به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می یابد.

در صورت سود و زیان استهلاک بر اساس ماهیت و مورد استفاده از مال به یکی از سه عنوان هزینه فروش، هزینه اداری و یا هزینه ساخت کالای فروش رفته ارائه می شود.

 

در واقع استهلاک از دو طریق بر صورت سود و زیان اثر می گذارد:

انواع استهلاک :

 

الف_ استهلاک داراییهای مشهود:

ب_ استهلاک داراییهای نامشهود :

علل استهلاک:

 

برآورد استهلاک:

.      عمر مفید مال

  1. ارزش اسقاط آن

 

عوامل تعیین هزینه استهلاک:

ارزش اسقاط :

مثال

روشهای استهلاک

الف_ محاسبه بر حسب زمان:

ب_ محاسبه بر حسب محصول یا روشهای مبتنی بر تغییر هزینه هر دوره که عبارتند از:

...