پاورپوینت در مورد بررسی و ارزیابی بتن و کیفیت بتن-51 اسلاید

پاورپوینت در مورد بررسی و ارزیابی بتن و کیفیت بتن-51 اسلاید

پاورپوینت در مورد بررسی و ارزیابی بتن و کیفیت بتن-51 اسلاید

کیفیت بتن

علائم اختصاری

مبانی تعیین نسبت های  اختلاط بتن

پایایی بتن

استفاده از مواد حباب ساز

واكنش سولفاتهاي مختلف با سيمان:

مكانيزم حمله سولفات كلسيم :                             

روشهاي كاهش نفوذپذيري :

واكنش آندي وكاتدي :

احيا شدن دوباره كلر:

عوامل موثر در جلوگيري از خوردگي:

منابع يون كلر

علاج بخشي

پوشش بتنی روی میلگردها

و سایر عناوین و توضیحات و تصاویر ...